Xi Riverview Palace, Hồ Chí Minh – 290 Bán và cho thuêCăn hộ | Dot Property

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 62.47 – 62.47 M / tháng

185.00 – 185.00
m2

3
    2

MODOHO

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 55.78 – 55.78 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

36
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 42.39 – 89.24 M / tháng

139.00 – 196.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 60.24 – 60.24 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 62.47 – 62.47 M / tháng

145.00 – 145.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 65 – 65M / tháng

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ Ở SÔNG XI

125.00 – 145.00
m2 3
    3

JRE Real Estate

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 66.93 – 66.93 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

4
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 66.93 – 66.93 M / tháng

180.00 – 180.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 66.93 – 66.93 M / tháng

145.00 – 145.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 51.31 – 51.31 M / tháng

145.00 – 145.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Bán hoặc thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 51 – 51M / tháng

BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN 3PN VIEW SÔNG XII RIVERVIEW PALACE

140.00 – 140.00
m2 3
    3

Nhân Quốc Nguyễn Lê

Expand

Collapse

3
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 51.31 – 53.41 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

4
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 42.39 – 51.31 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 52,000,000 / tháng

Căn hộ view sông Xi Riverview Thảo Điền, 3PN, nội thất bên trong mới, cần cho thuê

142 m2 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ 2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 55.78 – 55.78 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

3
Bán hoặc thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 50 – 51M / tháng

Chính chủ bán gấp căn 3PN dự án Bất Động Sản Xi Riverview Thảo Điền

140.00 – 140.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

3
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 84.78 – 88M / tháng

201.00 – 201.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 80.32 – 80.32 M / tháng

196.00 – 196.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 81.28 – 81.28 M / tháng

180.00 – 180.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 84.78 – 84.78 M / tháng

196.00 – 196.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 84.78 – 84.78 M / tháng

196.00 – 196.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 80.32 – 80.32 M / tháng

201.00 – 201.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 89.24 – 89.24 M / tháng

201.00 – 201.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 89.24 – 89.24 M / tháng

202.00 – 202.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 5 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 189.64 – 189.64 M / tháng

500.00 – 500.00
m2 5
    5

Expand

Collapse

3
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 75.85 – 79M / tháng

196.00 – 196.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 69.16 – 69.16 M / tháng

196.00 – 196.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 71.39 – 71.39 M / tháng

180.00 – 180.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

Bán hoặc thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 72,450,000 / tháng

Bán hoặc cho thuê căn hộ cao cấp Xi Riverview Palace View Sông

150 m2
10 Tầng 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Bán hoặc thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 72,450,000 / tháng

Bán hoặc cho thuê căn hộ chung cư cao cấp Xi Riverview Palace View Sông


10 Tầng 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 73,000,000 / tháng

CĂN HỘ CHO THUÊ XI 3 pn lớn nhìn ra sông trực tiếp .

201 m2
20 Tầng 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ 2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 78.09 – 78.09 M / tháng

180.00 – 180.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 78.09 – 78.09 M / tháng

180.00 – 180.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 78.09 – 78.09 M / tháng

196.00 – 196.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 78.09 – 78.09 M / tháng

184.00 – 184.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 49.08 – 50.2 M / tháng

145.00 – 145.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 55,000,000 / tháng

Cho thuê căn hộ cao cấp Xi River garden 3PN, 145 mét vuông rất đầy đủ nội thất bên trong đẹp

145 m2 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 52,900,000 / tháng

Cho thuê nhà ở Xi Riverview tầng trung với 3 phòng ngủ full nội thất bên trong

186 m2 3
    3

Yến Lâm Proview

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 58,000,000 / tháng

Cho thuê căn Xi Riverview 3PN, 145 mét vuông, nội thất bên trong không thiếu, view sông thoáng

145 m2 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 37,000,000 / tháng

Cho thuê căn hộ chung cư cao cấp hạng sang Xi Riverview Quận 2 tầng trung DT 145 mét vuông full nội thất bên trong

145 m2 3

Hà Proview

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 62,500,000 / tháng

Xi Riverview cho thuê nhà ở tầng cao với diện tích quy hoạnh 185 mét vuông full nội thất bên trong

185 m2 3
    3

Annie Lin 568

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 79,000,000 / tháng

Căn hộ Xi RiverView cho thuê có DT 201 mét vuông 3 phòng ngủ full nội thất bên trong

201 m2 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Bán hoặc thuê căn hộ 4 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 80,000,000 / tháng

Smart house in Xi riverview palace condo for rent

205 m2
4 Tầng 4
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 46,000,000 / tháng

Xi Riverview cho thuê căn hộ cao cấp tầng trung full nội thất bên trong với 3 phòng ngủ

145 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 92,000,000 / tháng

Căn hộ Xi Riverview cần cho thuê 3PN, 201 mét vuông vừa đủ nội thất bên trong đẹp

201 m2 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 78,750,000 / tháng

Căn hộ XI Riverview cho thuê 201 mét vuông 3PN phong cách thiết kế thoáng mát

201 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Bán hoặc thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 57,500,000 / tháng

Xi Riverview bán và cho thuê căn hộ chung cư cao cấp tầng cao 3 phòng ngủ nội thất bên trong vừa đủ

180 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ 2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 73.48 – 74M / tháng

0.00 – 201.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 74,000,000 / tháng

Căn hộ Q. 2 dự án Bất Động Sản Xi Riverview tầng cao với 3PN, 200 mét vuông cho thuê

200 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 60,000,000 / tháng

Căn hộ Xi Riverview cho thuê 3PN, 180 mét vuông vừa đủ nội thất bên trong tiện lợi

180 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 69,000,000 / tháng

Căn hộ Xi Riverview 3PN, 195.5 mét vuông tầng thấp cần cho thuê

196 m2 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ 2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 47.97 – 47.97 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 44.62 – 44.62 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 44.62 – 44.62 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 44.62 – 44.62 M / tháng

145.00 – 145.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

3
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 44.62 – 46M / tháng

180.00 – 180.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 44.62 – 44.62 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 46 – 51M / tháng

Cho thuê căn hộ cao cấp Xi Riverview Q. 2 nội thất bên trong đã có 3PN, 145 mét vuông

145.00 – 145.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 46,000,000 / tháng

Cho thuê nhà ở tại Xi lầu cao view sông 3 pn 2000 USD bao phí quản trị

145 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ 2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 49.08 – 49.08 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    3

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 49.08 – 49.08 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 49.08 – 49.08 M / tháng

145.00 – 145.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 64,400,000 / tháng

Cho thuê căn hộ chung cư cao cấp Xi Riverview tầng thấp với 3 phòng ngủ view hồ bơi

195 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 57,500,000 / tháng

Xi riverview cho thuê nhà ở tầng cao full nội thất bên trong với 3 phòng ngủ thoáng đãng

185 m2 3
    3

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 48,000,000 / tháng

Xi Riverview 3PN, 144 mét vuông tầng cao nhiều tiện ích cần cho thuê

144 m2 3
    2

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ 2
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 41.5 – 42M / tháng

Căn hộ Xi Riverview cho thuê 3PN, 139 mét vuông nội thất bên trong hạng sang

138.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

2
Cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 37.93 – 37.93 M / tháng

139.00 – 139.00
m2 3
    2

Expand

Collapse

Cho thuê căn hộ  tại Xi Riverview Palace, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

₫ 40,000,000 / tháng

Cho thuê căn hộ tại Xi Riverview Palace, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp

145 m2 Studio

Liên hệ người bán

Thông tin căn hộ

Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *