Tiên Sơn (huyện) – Wikipedia tiếng Việt

Đối với những định nghĩa khác, xem Tiên Sơn

Tiên Sơn là một huyện cũ thuộc tỉnh Hà Bắc, sau thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Huyện được xây dựng từ ngày 14 tháng 3 năm 1963 trên cơ sở hợp nhất huyện Tiên Du và huyện Từ Sơn .

Phía Bắc giáp huyện Yên Phong và thị xã Bắc Ninh, phía Nam giáp huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội, phía Đông giáp huyện Quế Võ, phía Tây giáp huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội.

Khi hợp nhất, đơn vị chức năng hành chính của huyện Tiên Sơn gồm thị xã Từ Sơn và 27 xã : Cảnh Hưng, Châu Khê, Đại Đồng, Đình Bảng, Đồng Nguyên, Đồng Quang, Hạp Lĩnh, Hiên Vân, Hoàn Sơn, Hương Mạc, Khắc Niệm, Lạc Vệ, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phù Chẩn, Phù Khê, Phú Lâm, Tam Sơn, Tân Chi, Tân Hồng, Tri Phương, Tương Giang, Vân Tương, Việt Đoàn, Võ Cường .

Ngày 3 tháng 5 năm 1985, xã Võ Cường thuộc huyện Tiên Sơn được chuyển về thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh). Huyện Tiên Sơn còn lại 1 thị trấn Từ Sơn và 26 xã: Cảnh Hưng, Châu Khê, Đại Đồng, Đình Bảng, Đồng Nguyên, Đồng Quang, Hạp Lĩnh, Hiên Vân, Hoàn Sơn, Hương Mạc, Khắc Niệm, Lạc Vệ, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phù Chẩn, Phù Khê, Phú Lâm, Tam Sơn, Tân Chi, Tân Hồng, Tri Phương, Tương Giang, Vân Tương, Việt Đoàn.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã thông qua Nghị quyết “Về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh”, tỉnh Hà Bắc được tách ra thành hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang như ngày nay. Qua đó huyện Tiên Sơn được tách về tỉnh Bắc Ninh.[1]

Ngày 10 tháng 12 năm 1998, xây dựng thị xã Lim trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và nhân khẩu của xã Vân Tương. [ 2 ]Như vậy, đơn vị chức năng hành chính của huyện Tiên Sơn gồm 2 thị xã : Từ Sơn, Lim và 25 xã : Cảnh Hưng, Châu Khê, Đại Đồng, Đình Bảng, Đồng Nguyên, Đồng Quang, Hạp Lĩnh, Hiên Vân, Hoàn Sơn, Hương Mạc, Khắc Niệm, Lạc Vệ, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phù Chẩn, Phù Khê, Phú Lâm, Tam Sơn, Tân Chi, Tân Hồng, Tri Phương, Tương Giang, Việt Đoàn .Ngày 9 tháng 8 năm 1999, sau khi nhà nước phát hành Nghị định số 68/1999 / NĐ-CP thì huyện Tiên Sơn lại được tách ra, tái lập 2 huyện Tiên Du và Từ Sơn như trước kia : [ 3 ]

  • Huyện Tiên Du có thị trấn Lim và 15 xã: Cảnh Hưng, Đại Đồng, Hạp Lĩnh, Hiên Vân, Hoàn Sơn, Khắc Niệm, Lạc Vệ, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phú Lâm, Tân Chi, Tri Phương, Việt Đoàn.
  • Huyện Từ Sơn có thị trấn Từ Sơn và 10 xã: Châu Khê, Đình Bảng, Đồng Nguyên, Đồng Quang, Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tam Sơn, Tân Hồng, Tương Giang.

Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *