Allegheny County, Pennsylvania – Wikipedia

Rank City/Town/etc. Population (2010 Census) Municipal type Incorporated 1 † Pittsburgh 305,704 City 1794 (borough) 1816 (city) 2 Penn Hills 42,329 Municipality 1851 (Penn Twp.) 1958 (Penn Hills Twp.) 1976 (municipality) 3 Mt. Lebanon 33,137 Municipality 1912 (township) 1975 (municipality) 4 Bethel Park 32,313 Municipality 1949 (borough) 1978 (municipality) 5 Ross 31,105 Municipality 1809 6 Monroeville 28,386 Municipality 1951 7 Plum 27,126 Borough 1788 (township) 1956 (borough) 8 Allison Park 21,552 CDP 9 West Mifflin 20,313 Borough 1942 10 Baldwin 19,767 Borough 1950 11 McKeesport 19,731 City 1842 (borough) 1891 (city) 12 Wilkinsburg 15,930 Borough 1871 (Sterrett Twp.) 1887 (borough) 13 Whitehall 13,944 Borough 1948 14 Franklin Park 13,470 Borough 15 Munhall 11,406 Borough 16 Carnot-Moon 11,372 CDP 17 Jefferson Hills 10,619 Borough 18 Brentwood 9,643 Borough 1916 19 Swissvale 8,983 Borough 20 Glenshaw 8,981 CDP 21 Dormont 8,593 Borough 1909 22 Bellevue 8,370 Borough 1867 23 Castle Shannon 8,316 Borough 1919 24 Pleasant Hills 8,268 Borough 25 Carnegie 7,972 Borough 1894 26 White Oak 7,862 Borough 27 Clairton 6,796 City 1903 (borough) 1922 (city) 28 West View 6,771 Borough 29 Forest Hills 6,518 Borough 1919 30 Oakmont 6,303 Borough 1889 31 McKees Rocks 6,104 Borough 1892 32 Crafton 5,951 Borough 33 Coraopolis 5,677 Borough 1886 34 Duquesne 5,565 City 1891 (borough) 1918 (city) 35 Fox Chapel 5,388 Borough 36 Turtle Creek 5,349 Borough 37 Bridgeville 5,148 Borough 1901 38 North Braddock 4,857 Borough 39 Avalon 4,705 Borough 1874 40 Tarentum 4,530 Borough 1842 41 Glassport 4,483 Borough 42 Green Tree 4,432 Borough 1885 43 Sewickley 3,827 Borough 44 Port Vue 3,798 Borough 45 Millvale 3,744 Borough 46 Pitcairn 3,689 Borough 47 Etna 3,451 Borough 48 Sharpsburg 3,446 Borough 49 Springdale 3,405 Borough 50 Mount Oliver 3,403 Borough 51 Ingram 3,330 Borough 52 Brackenridge 3,260 Borough 1901 53 Trafford (mostly in Westmoreland County) 3,174 Borough 1904 54 Homestead 3,165 Borough 55 Edgewood 3,118 Borough 1888 56 Churchill 3,011 Borough 57 Aspinwall 2,801 Borough 1892 58 Gibsonia 2,733 CDP 59 Liberty 2,551 Borough 60 Imperial 2,541 CDP 61 Verona 2,474 Borough 1871 62 Emsworth 2,449 Borough 63 Greenock 2,195 CDP 64 Wilmerding 2,190 Borough 65 Braddock 2,159 Borough 1867 66 McDonald (mostly in Washington County) 2,149 Borough 1889 67 East McKeesport 2,126 Borough 68 Rankin 2,122 Borough 69 West Homestead 1,929 Borough 70 Braddock Hills 1,880 Borough 1946 71 East Pittsburgh 1,822 Borough 72 Dravosburg 1,792 Borough 73 Ben Avon 1,781 Borough 1891 74 Bakerstown 1,761 CDP 75 Cheswick 1,746 Borough 76 Sturgeon 1,710 CDP 77 Edgeworth 1,680 Borough 78 Versailles 1,515 Borough 79 Elizabeth 1,493 Borough 80 Oakdale 1,459 Borough 81 Russellton 1,440 CDP 82 Blawnox 1,432 Borough 1925 83 Bell Acres 1,388 Borough 1960 84 Whitaker 1,271 Borough 85 Heidelberg 1,244 Borough 86 Leetsdale 1,218 Borough 87 Bradford Woods 1,171 Borough 1915 88 Rennerdale 1,150 CDP 89 Lincoln 1,072 Borough 90 Curtisville 1,064 CDP 91 Enlow 1,013 CDP 92 Harwick 899 CDP 93 Sewickley Heights 810 Borough 94 Chalfant 800 Borough 95 Bairdford 698 CDP 96 Pennsbury Village 661 Borough 97 Sewickley Hills 639 Borough 98 Wall 580 Borough 99 Noblestown 575 CDP 100 Glen Osborne 547 Borough 101 Boston 545 CDP 102 West Elizabeth 518 Borough 103 Thornburg 455 Borough 104 Clinton 434 CDP 105 Rosslyn Farms 427 Borough 106 Ben Avon Heights 371 Borough 1913 107 Glenfield 205 Borough 108 Haysville 70 Borough

Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *