Hồi kết cho cảng container quốc tế Vũng Tàu

Bất động sản Quy hoạchTỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ý kiến đề nghị chấm hết hiệu lực hiện hành pháp lý những văn bản tương quan đến chủ trương góp vốn đầu tư tăng trưởng tổng hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai Bến Đình. Lý do chấm hết là để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Cù lao Bến Đình vào cuối năm 2021 và những nội dung tương quan. Dự án bắt đầu có diện tích quy hoạnh đất khoảng chừng 163 ha và tổng vốn góp vốn đầu tư 6.100 tỷ đồng .

bendinh-1-8376-1621159808.png
Tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai Bến Đình, thành phố Vũng Tàu đang ghi nhận những diễn biến mới ( trong ảnh là sơ đồ vị trí dự án Bất Động Sản địa thế căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình )

Nhằm thúc đẩy việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Cù lao Bến Đình vào cuối năm 2021 và các nội dung liên quan, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chấm dứt hiệu lực pháp lý các công văn, thông báo trước đó của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu.

Cụ thể, sau khi được Thủ tướng đồng ý chấp thuận chủ trương kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch tương quan dự án Bất Động Sản cảng container quốc tế Vũng Tàu và dự án Bất Động Sản địa thế căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin quy trình tiến hành như sau .
Đối với dự án Bất Động Sản địa thế căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình ( của Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình – PVSB ), mới gần đây tỉnh đã đề xuất Tập đoàn Dầu khí Nước Ta ( PVN ) có quan điểm với người đại diện thay mặt phần vốn của tập đoàn lớn tại những đơn vị chức năng tham gia góp vốn trong Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình tương quan tới việc kiểm soát và điều chỉnh quy mô và giải pháp góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản ( sau khi kiểm soát và điều chỉnh ) theo pháp luật .
Tỉnh cũng ý kiến đề nghị PVN giao đơn vị chức năng thành viên thường trực Tổng công ty CP Thương Mại Dịch Vụ kỹ thuật dầu khí Nước Ta và Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình tổ chức triển khai thực thi thủ tục kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản theo pháp luật .
Về yếu tố này, Tổng công ty CP Thương Mại Dịch Vụ kỹ thuật dầu khí Nước Ta ( là đơn vị chức năng thành viên của Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình, PVN nắm giữ 51,37 % vốn điều lệ ) đã xin chủ trương PVN về kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản bảo vệ pháp luật pháp lý về quản trị sử dụng vốn nhà nước .

Đối với cảng container quốc tế Vũng Tàu, về pháp lý, Thủ tướng đã chấp thuận (tại các văn bản số 5228 hồi tháng 9/2006 và số 2004 tháng 4/2007) cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp PVN tổ chức đầu tư tổ hợp cảng dịch vụ dầu khí Sao Mai Bến Đình và đã có chủ trương hợp nhất 2 dự án nêu trên tại Thông báo số 147/TB-VPCP hồi tháng 5/2009.

Tháng 10/2008, Sở Xây dựng tỉnh đã ra công văn thỏa thuận hợp tác khu vực lập dự án Bất Động Sản. Sau đó, PVN và Tổng công ty Hàng hải Nước Ta có quan điểm thống nhất, PVN có báo cáo giải trình và Thủ tướng đã có công văn 967 / TTG-KTN chưa triển khai dự án Bất Động Sản cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng công ty Hàng hải Nước Ta .
8 năm sau, địa thế căn cứ kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch thành phố Vũng Tàu, tỉnh đã thống nhất với Tổng công ty Hàng hải Nước Ta một số ít nội dung : đề xuất dừng điều tra và nghiên cứu tăng trưởng khu phục vụ hầu cần cảng container ( khu vực SV3 – 44 ha, phần diện tích quy hoạnh thuộc quy hoạch đô thị tại Cù lao Bến Đình ) và ý kiến đề nghị liên tục điều tra và nghiên cứu tăng trưởng cảng container tại những khu vực SV1 và SV2 .
Sau khi được Thủ tướng chấp thuận đồng ý chủ trương kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch dự án Bất Động Sản cảng container quốc tế Vũng Tàu vào tháng 8/2020, mới gần đây Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã đề xuất Tổng công ty Hàng hải Nước Ta sớm có quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí dự án Bất Động Sản so với phần diện tích quy hoạnh chồng lấn ( 44 ha – khu SV3 ) với quy hoạch khu Cù lao Bến Đình đã được Thủ tướng đồng ý chấp thuận chủ trương kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch .
Đồng thời, trên cơ sở quy hoạch được duyệt so với phần diện tích quy hoạnh còn lại, trường hợp Tổng công ty Hàng hải Nước Ta có nguyện vọng điều tra và nghiên cứu góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản thì nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị góp vốn đầu tư theo lao lý, đồng thời dữ thế chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư của tỉnh để được hướng dẫn triển khai thủ tục tương quan .

Với diễn biến như trên, UBND tỉnh xác định, văn bản thỏa thuận địa điểm của Sở Xây dựng tỉnh (hồi tháng 10/2008) nay đã hết hiệu lực (có giá trị trong 6 tháng). Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chưa xúc tiến các thủ tục về đầu tư đối với phần diện tích đã được thỏa thuận địa điểm để nghiên cứu dự án, chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Cảng container quốc tế Vũng Tàu, cũng như quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Cũng theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cho biết, Bộ Giao thông vận tải đường bộ hiện giao Cục Hàng hải Nước Ta điều tra và nghiên cứu, lập quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng mạng lưới hệ thống cảng biển Nước Ta thời kỳ 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050 để trình Thủ tướng, trong đó có nội dung điều tra và nghiên cứu update quy hoạch mạng lưới hệ thống cảng biển khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu theo quan điểm của Thủ tướng hồi tháng 8/2020 .
Nhằm thôi thúc việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Cù lao Bến Đình vào cuối năm 2021 và những nội dung nêu trên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất kiến nghị Thủ tướng xem xét, đồng ý chấp thuận chấm hết hiệu lực hiện hành pháp lý những công văn, thông tin ( số 5228 / VPCP-CN năm 2006, 2004 / VPCP-CN năm 2007 và 147 / TB-VPCP năm 2009 ) của Văn phòng nhà nước tương quan chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản cảng container quốc tế Vũng Tàu .

Tháng 7/2012, Thủ tướng đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí tại khu vực Sao Mai – Bến Đình, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu, trước mắt chưa thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
Theo ghi nhận đầu tư cấp lần đầu ( tháng 9/2012 ), dự án Bất Động Sản địa thế căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình do Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình thực thi tại phường 6, phường 9 và phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, với diện tích quy hoạnh đất khoảng chừng 163 ha. Tổng vốn góp vốn đầu tư 6.100 tỷ đồng, trong đó vốn vay và kêu gọi là 4.270 tỷ đồng. Tiến độ thực thi từ năm 2013 tới 2017 .

Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *