Kết luận thanh tra ‘siêu’ dự án tại sân bay Nha Trang: Kiến nghị xử lý nghiêm

Thủ tướng chỉ huy quản trị và những Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa ( tiến trình năm trước – 2019 ) tráng lệ kiểm điểm, đề xuất kiến nghị hình thức giải quyết và xử lý nghiêm minh .
Chiều 30.6, Thanh tra nhà nước ( TT Chính Phủ ) công bố thông tin Kết luận thanh tra ( KLTT ) về việc chấp hành chủ trương, pháp lý tương quan những dự án sử dụng quỹ đất thanh toán giao dịch tại khu vực sân bay Nha Trang ( TP.Nha Trang, Khánh Hòa ). KLTT lần này tương quan những dự án ( DA ) BT ( thiết kế xây dựng – chuyển giao ), có chủ trương sử dụng quỹ đất giao dịch thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang. Trong đó, 3 DA do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn ( Tập đoàn Phúc Sơn ) là nhà đầu tư ( NĐT ) .

Giao đất trước, ký hợp đồng BT sau

Theo hồ sơ, tháng 10.2015, Tập đoàn Phúc Sơn được cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư những DA tại sân bay Nha Trang ( cũ ) .

Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang (TTTM-TCDL Nha Trang), giao Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ DA. Tháng 6.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình gửi trung ương xin chủ trương lấy đất sân bay thanh toán cho các hợp đồng BT; đồng thời xin chủ trương lựa chọn NĐT trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 luật Đấu thầu vì lý do “cấp bách”. Chủ trương này được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc và cho phép thực hiện. Tháng 10.2016, tỉnh Khánh Hòa quyết định giao cho Tập đoàn Phúc Sơn hơn 62 ha tại TTTM-TCDL Nha Trang.

Để hợp thức hóa hơn 62 ha đất trên, năm 2017 và 2018, tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT với Tập đoàn Phúc Sơn thực thi 3 DA BT, gồm : DA những tuyến đường, những nút giao thông vận tải liên kết với khu sân bay Nha Trang, tổng mức góp vốn đầu tư dự kiến 725,3 tỉ đồng ; DA nút giao thông vận tải Ngọc Hội tổng mức góp vốn đầu tư dự kiến 1.378,9 tỉ đồng ; DA đường vành đai liên kết nút giao thông vận tải Ngọc Hội tổng mức góp vốn đầu tư dự kiến 1.180,1 tỉ đồng .
Để hoàn vốn những DA trên, tỉnh Khánh Hòa sẽ giao một phần quỹ đất tại DA TTTM-TCDL Nha Trang cho Phúc Sơn. Theo Bộ KH-ĐT, dù được nhà nước được cho phép lựa chọn NĐT trong trường hợp đặc biệt quan trọng, nhưng quy trình tiến độ triển khai những DA BT của Khánh Hòa chưa tuân thủ rất đầy đủ quan điểm chỉ huy của Thủ tướng. Các quyết định hành động tháng 10.2016 và tháng 7.2017 của tỉnh Khánh Hòa có nội dung “ giao hàng loạt diện tích quy hoạnh hơn 62 ha đất cho Tập đoàn Phúc Sơn để sử dụng đất triển khai DA ”. Tuy nhiên, những quyết định hành động giao đất này đều được triển khai trước khi hợp đồng BT được ký kết .

Hàng loạt sai phạm

Theo KLTT, 3 DA do Tập đoàn Phúc Sơn làm NĐT, có những sống sót, vi phạm. Cụ thể, những DA BT không triển khai xong đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2017, mặc dầu đã gia hạn đến tháng 6.2021 nhưng đến thời gian thanh tra mới thiết kế đạt khoảng chừng 27 % khối lượng xây lắp. Phê duyệt đề xuất kiến nghị DA, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, tổng mức góp vốn đầu tư, ký hợp đồng BT không tương thích với tờ trình báo cáo giải trình Thủ tướng, làm tăng tổng mức góp vốn đầu tư lên 484 tỉ đồng, lê dài thời hạn triển khai DA lên thêm 30 tháng .
\ n

Việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết hợp đồng BT còn có một số sai sót trong áp dụng định mức, đơn giá, biện pháp thi công, đền bù giải phóng mặt bằng và đưa một số hạng mục vào DA đầu tư chưa đúng quy định, làm tăng tổng mức đầu tư 3 DA lên 499,202 tỉ đồng. Phê duyệt kết quả lựa chọn NĐT, đàm phán và ký kết hợp đồng 3 DA BT có giá trị hợp đồng BT cao hơn giá trị DA BT được tỉnh phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn NĐT là: 73,49 tỉ đồng, là vi phạm về nguyên tắc xét duyệt trúng thầu…

Xác định lại thời điểm tính giá đất để truy thu

Về kinh tế tài chính, theo KLTT, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ huy kiểm soát và chấn chỉnh, giải quyết và xử lý khắc phục những sống sót, vi phạm so với 3 hợp đồng BT do Tập đoàn Phúc Sơn là NĐT. Cần phát hành quyết định hành động bổ trợ giao đất, cho thuê đất để có vừa đủ cơ sở pháp lý cho việc thanh, quyết toán những DA BT ; giải quyết và xử lý diện tích quy hoạnh đất còn lại. Sớm phát hành quyết định hành động giảm tổng mức góp vốn đầu tư 499,202 tỉ đồng tại những DA BT nói trên ; đồng thời, trang nghiêm kiểm điểm những đơn vị chức năng có tương quan trong việc đánh giá và thẩm định 3 DA này .
Bên cạnh đó, địa phương sớm xác lập giá thu tiền sử dụng đất để giao dịch thanh toán hợp đồng BT. UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương xác lập thời gian tính giá đất để giao dịch thanh toán hợp đồng BT đúng pháp luật của pháp lý, bảo vệ khắc phục sống sót, vướng mắc, vừa bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng, hợp pháp của NĐT ; không để thất thoát gia tài của nhà nước .

Cũng theo KLTT, tỉnh Khánh Hòa chuyển giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn tháng 12.2015, khi chưa có quyết định hành động tịch thu đất, giao đất, cho thuê đất là không đúng lao lý. Tỉnh ban hành Quyết định 3262 / QĐ-UBND ngày 28.10.2016, không có văn bản thẩm định và đánh giá nhu yếu sử dụng đất, điều kiện kèm theo giao đất của Sở TN-MT là vi phạm pháp luật .

Trong đó, có nội dung giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất để Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện DA TTTM-TCDL là không đúng với đề xuất của UBND tỉnh (sử dụng quỹ đất để thanh toán hợp đồng BT) được Thủ tướng chấp thuận ngày 6.7.2016. Sau khi hợp đồng BT được ký kết, năm 2018, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2139/QĐ-UBND, nhưng chưa thể hiện đầy đủ nội dung giao đất, cho thuê đất để thanh toán các DA BT. Đến thời điểm thanh tra, địa phương chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các DA BT; chưa có quyết định phê duyệt giá đất…

Trách nhiệm thuộc về các lãnh đạo

TT Chính Phủ Kết luận nghĩa vụ và trách nhiệm để xảy ra những vi phạm nêu trên của 3 DA BT thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, giám đốc những sở KH-ĐT, Xây dựng, TN-MT, Tài chính, 1 số ít ban quản trị và Tập đoàn Phúc Sơn …
Từ đó, TT Chính Phủ yêu cầu Thủ tướng chỉ huy quản trị và những Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa ( tiến trình năm trước – 2019 ) tráng lệ kiểm điểm, đề xuất kiến nghị hình thức giải quyết và xử lý nghiêm minh. Đồng thời giao quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa chỉ huy giám đốc những sở : TN-MT, Xây dựng, KH-ĐT, Ủy Ban Nhân Dân TP.Nha Trang, Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, giám đốc những ban quản trị dự án có tương quan trang nghiêm kiểm điểm và yêu cầu cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm minh những tập thể và cá thể có tương quan đã để xảy ra những sai phạm đã nêu. Sớm kiểm soát và chấn chỉnh kịp thời công tác làm việc quản trị đất đai, quản trị góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, nhất là so với những khu công trình DA triển khai theo hình thức BT.

Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *