Dự án khu đô thị Vạn An của Dabaco tại Bắc Ninh có diễn biến mới

Đô thị

Theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh TP Bắc Ninh, lúc bấy giờ, một phần Kênh Đông Xuân Viên nằm trong ranh giới quy hoạch cụ thể khu đô thị Vạn An đã được ngành nông nghiệp cứng hóa để Giao hàng tiêu thoát nước cho khu vực phải giữ nguyên nên cần phải điều tra và nghiên cứu, kiểm soát và điều chỉnh đồ án quy hoạch một cách toàn diện và tổng thể để tổ chức triển khai lại khoảng trống, kiến trúc, cảnh sắc theo hướng tích cực hơn .
Do đó, dự án Bất Động Sản sẽ kiểm soát và điều chỉnh giảm diện tích quy hoạnh đất ở, bổ trợ sân rèn luyện thể thao, TT văn hóa truyền thống – thể thao, bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới hệ thống giao thông vận tải đối ngoại được điều tra và nghiên cứu, đấu nối với mạng lưới hệ thống giao thông vận tải của khu vực bảo vệ tương thích với xu thế tăng trưởng chung của đô thị .

Cụ thể, dân số của dự án sẽ tăng từ 6.750 người lên khoảng 7.690 người. Dự án cũng sẽ quy hoạch thêm ô đất hỗn hợp (gồm các chức năng: thương mại, dịch vụ, văn phòng và có chức năng nhà ở chung cư), trong dự báo dân số tính cả dân số tạm trú, dân số lưu trú và khách vãng lai được quy đổi theo quy định của quy chuẩn, dẫn đến tăng dân số.

Dự án cũng sẽ quy hoạch lại khoảng trống kiến trúc cảnh sắc của hàng loạt khu đô thị, những công dụng và mạng lưới hệ thống giao thông vận tải nội bộ trong khu đô thị theo hướng hài hòa và hợp lý hơn ; xác lập rõ công dụng đất khu công trình thủy lợi ; bổ trợ mạng lưới hệ thống trung tâm vui chơi quảng trường, TT văn hóa truyền thống – thể thao đất hạ tầng kỹ thuật khác .
Theo nội dung của đồ án kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, khoanh vùng phạm vi nghiên cứu và điều tra tại phường Vạn An và phường Hòa Long, TP. TP Bắc Ninh với tổng diện tích quy hoạnh khoảng chừng 36,06 ha .
Đáng chú ý quan tâm, đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể khu đô thị Vạn An được kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch thêm ô đất hỗn hợp gồm những tính năng thương mại, dịch vụ, văn phòng và có công dụng nhà tại nhà ở với tầng cao từ 25-30 tầng .

Cũng theo quy hoạch điều chỉnh, diện tích đất ở còn 10,7ha giảm hơn 3,3ha so với quy hoạch được duyệt trước đó. Trong đó, đất ở biệt thự giảm hơn 3,7ha, đất ở liền kề giảm gần 1,9ha, đất nhà ở xã hội giảm gần 0,3 ha. Bổ sung thêm đất ở hỗn hợp thấp tầng 2,6ha, thêm đất hỗn hợp cao tầng hơn 4,3ha (công trình sử dụng hỗn hợp: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, chung cư).

Được biết, dự án Bất Động Sản khu đô thị Vạn An được phê duyệt quy hoạch lần đầu vào tháng 6/2010 và được kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch vào tháng 5/2017. Đến tháng 6/2011, dự án Bất Động Sản được phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư so với Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Nước Ta .
Tại Thành Phố Bắc Ninh, Tập đoàn Dabaco còn triển khai góp vốn đầu tư 3 khu đô thị khác, gồm : khu đô thị Đình Bảng ( 45 ha ), khu đô thị dịch vụ làng nghề Phù Khê ( 52 ha ), khu đô thị dịch vụ Khúc Xuyên – Võ Cường ( 58 ha ) .

Tại cuộc họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Dabaco cho biết doanh thu quý II ước đạt 3.812 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế ước giảm gần 47% về 241 tỷ đồng.

Đây là mức doanh thu thấp nhất ( theo quý ) của Dabaco kể từ quý IV / 2019 đến nay .
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lệch giá và doanh thu sau thuế của Dabaco ước đạt lần lượt 8.431 tỷ đồng và 579 tỷ đồng, tương ứng tăng 83 % và giảm 23 % so với cùng kỳ năm 2020 .
Năm 2021, Dabaco lên kế hoạch tổng doanh thu tiềm năng đạt 15.439 tỷ đồng, doanh thu sau thuế dự kiến đạt 827 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, Dabaco đã triển khai xong 55 % kế hoạch về lệch giá và 70 % kế hoạch về doanh thu .

Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *